Hem
Företaget
Tjänster
Nyheter
Seminarier
Historia
På Jobbet
Kontakta oss
Uppdrag
Andra projekt
Uppdrag
Tomorrow Media arbetar med analyser, seminarier, utbildningar och kommunikationsuppdrag.

Bland kunderna finns Svenskt Flyg, Unilever, IVL Svenska Miljöinstitutet, SISAB, Swedbank, Världsnaturfonden, SKB, Sveriges Ingenjörer, Svenska Kraftnät, Naturvårdsverket och Swedwood.

Här är exempel på några av de större uppdrag som Tomorrow Media arbetat med under de senaste åren:
English
Volvo Environment Prize
Tomorrow Media AB fick uppdraget att sköta kommunikationen kring Volvos Miljöpris. I uppdraget ingår rådgivning och PR, mediekontakter, seminarium och prisutdelning liksom att göra en film om pristagaren.

VEP2008_liten.jpg

VEP2007_liten.jpg


IVL Kunskap
Uppdraget var att öka synligheten för IVL Svenska Miljöinstitutet och sprida kunskaperna om institutets kapacitet. Lösningen blev IVL Kunskap, en enhet som arbetar med att arrangera kurser och seminarier för professionellt verksamma inom miljö- och hållbarhet. Tomorrow Media arbetade under tre år med att bygga upp verksamheten, skapa innehåll, webbplats, marknadsföring och struktur.
IVL seminarier
Hållbarhetsredovisning för Sveaskog
Claes Sjöberg var rådgivare till Sveaskog, Sveriges största skogsägare, när företaget producerade sin första hållbarhetsredovisning. Uppdraget som pågick i närmare två år omfattade analys av nyckeltal och indikatorer, intern organisation liksom utbildning och produktion.

Bok om CSR och näringslivet
Tomorrow Media skrev och producerade boken From Defensive to Proactive – Companies and Sustainable Growth. Boken är en bred introduktion till CSR, Corporate Social Responsiblity och innehåller fallstudier och analyser av hur företag arbetar med frågor som rör hållbarhet. Boken gavs ut av organisationen Svenskt Näringsliv, i både svensk och engelsk utgåva. Claes Sjöberg har presenterat boken vid ett flertal konferenser, bl a i Stockholm, Oslo, Bryssel och London, liksom i Johannesburg, Sydafrika och Kitakyushu, Japan.
From Defensive to Proactive som PDF

Sunn vekst – CSR på norska
Tomorrow Media fick uppdraget att för norska näringslivsorganisationen NHO, skriva en bok om CSR. Boken Sunn Vekst bygger på den engelskspråkiga boken From Defensive to Proactive - Companies and Sustainable Growth, men kompletterades med fallstudier om norska företags arbete inom miljö och socialt ansvar liksom med analyser av den norska samhällsdebatten om CSR. Uppdraget omfattade intervjuer med ett stort antal experter vid norska företag liksom seminarier och presentationer och pågick i över ett år.

IKEA – redovisning om miljö och socialt ansvar
Tomorrow Media fick uppdraget att bistå i produktionen av IKEA-koncernens första publika redovisning inom miljö och socialt ansvar. Uppdraget omfattade analys, rådgivning och innehåll. Redovisningen publicerades dels i en mer omfattande version, nedladdningsbar från IKEAs webbplats, dels i en kortare, tryckt version på ett 20-tal språk. Den tryckta utgåvan beskriver på ett lättillgängligt sätt hur IKEA arbetar inom området miljö och socialt ansvar.Kontaktinfo
Volvo Miljöpris