Hem
Företaget
Tjänster
Nyheter
Seminarier
Historia
På Jobbet
Kontakta oss
Uppdrag
Andra projekt
Tjänster
English
Kommunikation
Tomorrow Media arbetar inom hela fältet – webb, film, tidningar, nyhetsbrev, PR och medierelationer. 

Rådgivning
När det gäller CSR, miljö och hållbarhet kombineras djupa kunskaper – om fakta, nyckeltal, organisation och prestanda - med kommunikativ förmåga. 

Krishantering och medieträning
När det blir kris handlar det om att göra rätt. Och att agera snabbt och korrekt när det gäller medierna kan vara avgörande.
Tomorrow Media erbjuder rådgivning, utbildning och träning.

Kärnvärden och identitet
Organisationer liksom företag styrs idag allt mer i form av gemensamma värderingar snarare än ordergivning uppifrån. Tomorrow Media har lång erfarenhet inom detta område, i hur man tar fram uppförandekoder eller kärnvärden, och hur dessa förankras i en kommunikativ process.

Moderatorsuppdrag
Claes Sjöberg är Sveriges kanske mest erfarne moderator när det gäller att leda konferenser inom miljö, hållbarhet och CSR. Uppdragen sträcker sig från heta debatter i kontroversiella frågor till dialogprocesser med intressenter.





Kontaktinfo