Hem
Företaget
Tjänster
Nyheter
Seminarier
Historia
På Jobbet
Kontakta oss
Uppdrag
Andra projekt
Seminarier
English
Tomorrow Media kan skapa ett lyckat seminarium!
Moderatorn kan ofta vara avgörande för om en konferens eller ett seminarium blir en framgång eller inte. Claes Sjöberg har i mer än femton års tid framgångsrikt arbetat som debattledare och moderator för en lång rad organisationer, myndigheter och företag.
För ett lyckat seminarium krävs noggranna förberedelser
och att moderatorn kan improvisera, ställa
relevanta frågor, hålla tidsschemat och genomföra
uppdraget med tydligt fokus och gärna med
humor.
ABB, AB Volvo, Electrolux, IKEA, Naturskyddsföreningen, Svenskt Näringsliv, SIDA, Karolinska Institutet, Volvo Research Foundation, Näringslivets Miljöchefer, Addsystems, Svensk Kärnbränslehantering, United Nations Environment Programme, WBCSD, World Business Council for Sustainable Development, Procter & Gamble, Miljörevisorer i Sverige, Industriförbundet, Nutek, Skanska, AB Bil Sweden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Byggforskningsrådet, Statskontoret, Swedpower, Vattenfall, Svenska Fjärrvärmeföreningen, Stockholm International Water Institute, Svenska Mässan, Cambridge University Business Environment Programme, Akademiska Hus, ITT Flygt, Global Reporting Initiative, Unilever, Skogsvårdsförbundet, Skogsindustrierna, Almi Företagspartner, , Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet, KF, Peab, LRF, Världsnaturfonden, Kemikontoret, Miljödepartementet, Utrikesdepartmentet, Korsnäs, OK, Tetra Pak, Svensk Byggtjänst, Sydkraft, Telia, Sveriges Television, Mistra, SSAB, Svenskt Flyg, Återvinningsindustrierna. LIF – de forskande läkemedelsföretagen, NHO, Naeringslivets Hovedorganisasjon.


Kontaktinfo
Nöjda kunder
Tomorrow Media har många nöjda kunder som fått hjälp med den svåra men viktiga uppgiften att leda seminarier och konferenser. Kontakta oss för mer information!
 
Claes Sjöberg och Tomorrow Media har under åren lett seminarier och genomfört konferenser för bl a följande företag och organisationer:
Claes Sjöberg