Hem
Företaget
Tjänster
Nyheter
Seminarier
Historia
På Jobbet
Kontakta oss
Uppdrag
Andra projekt
Tomorrow Expedition
Andra projekt
Tomorrow Expedition
Tomorrow Medias helägda dotterbolag Tomorrow Expedition arbetar framförallt med projekt som rör bevarande och skydd av hotade havs- och naturmiljöer. Ett av projekten är en studie och dokumentation av Östersjön och målsättningen att få Stockholms ytterskärgård utsedd till världsarv inom UNESCO, för att öka skyddet av den unika miljön.

English
Bland uppdragen för Tomorrow Expedition har ingått att för Världsnaturfonden lansera begreppet integrerad havsförvaltning (Marine Spatial Planning) som ett sätt att öka skyddet av hotade marina områden, liksom uppdrag för Nordiska Rådet kring hållbar fiskeripolitik.

Fastighetsutveckling
Efter försäljningen av den publicistiska verksamheten år 2001 började Tomorrow Media att också arbeta med fastighetsutveckling. Den verksamheten har en egen hemsida. Klicka här
Kontaktinfo